สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

Travel Safety Tips


RTE

19/12/2018

Image
Travel Safety Tips

Travel Safety Tips

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

๑. เก็บหนังสือเดินทางแยกจากกระเป๋าเงิน เพราะเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพคือเงินของท่าน เคยมีหลายครั้งที่มีคนพบหนังสือเดินทางถูกทิ้ง (คืน) ในถังขยะใกล้บริเวณที่หาย

๒. วิธีการของมิจฉาชีพจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน คือ ฉวยเมื่อท่านเผลอ

(๑) หากท่านเผลอเองก็สบาย เช่น วางไว้เหนือศรีษะขณะนั่งรถ (เกิดบ่อย) วางทิ้งไว้แล้วไปตักอาหาร หรือเข้าห้องน้ำ ฯลฯ อันนี้ป้องกันได้โดยระมัดระวังอย่าไว้ใจใคร เก็บของในที่ซึ่งหากคนอื่นจะฉวยไปได้เราต้องรู้ตัวก่อนแน่ ๆ หรือทำให้ไม่สามารถฉวยไปได้ง่าย ๆ เช่น ผูกไว้ คล้องไว้กับราว เป็นต้น

(๒) ทำให้ท่านเผลอ คือ การเบี่ยงเบนความสนใจของท่านไปสู่สิ่งอื่นในชั่วขณะ เช่น ทำให้ท่านตกใจ สนใจ หรือสงสัยในสิ่งรอบตัว แล้วอาศัยช่วงจังหวะดังกล่าวพร้อมทักษะระดับเทพฉกของ ๆ ท่านไป อันนี้ มักจะทำเป็นทีม หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ให้ท่านตั้งสติแล้วถอยห่างจากเหตุการณ์พร้อมสำรวจสิ่งของของท่านในทันที หากเดินทางเป็นหมู่คณะ อย่าเข้าไปมะรุมมะตุ้ม ให้ถอยออกห่างแล้วช่วยกันดูสมาชิกในกลุ่มว่ามีมือประหลาดผลุบโผล่ใกล้ตัวหรือไม่

๓. หากเดินเที่ยวอยู่ดี ๆ มีคนขอดูหนังสือเดินทาง ให้ท่านถอยตัวออกมาสัก ๑ - ๒ ก้าวก่อน แล้วค่อยสนทนาและยืนยันที่จะแสดงหนังสือเดินทางที่สถานีตำรวจ เช่นเดียวกันกับข้อ ๒ คือ หากเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้คนอื่น ๆ ถอยออกมาดูความเคลื่อนไหว และอาจเตรียมหาที่ตั้งสถานี/ป้อมตำรวจใกล้เคียง หรือมองหารถตำรวจเตรียมไว้ (ป้องกันการโดนหลอกให้เดินไปที่เปลี่ยว) เพราะหากเป็นมิจฉาชีพจริง นี่คือการสร้างสถานการณ์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของท่าน

๔. การมีสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่า และบัตรประชาชนติดตัวสำรองไว้จะช่วยท่านได้มากในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ประกอบการยืนยันว่าท่านมีสัญชาติไทยจริง ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือหนังสือสำคัญประจำตัวให้กับท่าน

๕. แนะนำให้แสกนหรือถ่ายภาพ (ถ่ายให้ชัดเจน) หน้าหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่า บัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง รวมเก็บไว้ในอีเมลส่วนตัวที่ปลอดภัย และตรวจสอบให้ดีว่าสามารถเข้าถึงและเปิดไฟล์เหล่านั้นได้ ฉุกเฉินหมดสิ้นหนทางก็ยังมีเอกสารในอีเมล

๖. เก็บสำเนาเอกสารแยกจากเอกสารตัวจริง (กระเป๋าคนละใบ) เพราะถ้าถูกฉวยใบใดไป ก็ยังมีเอกสารสำรองในกระเป๋าอีกใบ

ว่าด้วยหนังสือเดินทางชั่วคราว

๑. หนังสือเดินทางชั่วคราวมีไว้สำหรับออกให้ท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทางธรรมดาในกรณีฉุกเฉิน (ขอเน้นว่า กรณีฉุกเฉินนะคะ) เช่น หนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุแต่มีความจำเป็นต้องรีบเดินทางด่วน ไม่สามารถรอทำพาสปอร์ตธรรมดาได้ หรือในกรณีอพยพบางกรณี

๒. หนังสือเดินทางชั่วคราวของไทยมีปกสีเขียว อายุ ๑ ปี เป็นพาสปอร์ตแบบ handmade ซึ่งทำได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แต่ด้วยความเป็น handmade ทำให้บางประเทศไม่ยอมรับเพราะง่ายต่อการปลอมแปลง จึงยากที่จะทราบแน่ชัดว่าเป็นของจริงหรือไม่ ดังนั้น ควรสอบถามสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปก่อนทุกครั้ง

๓. โดยทั่วไปแล้ว สถานเอกอัครราชทูตจะพิจารณาออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้กับท่านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านพำนัก ซึ่งไม่ควรนำมาใช้อีกแม้จะมีอายุเหลือเกิน ๖ เดือน ดังนั้น เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว โปรดรีบทำหนังสือเดินทางธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งต่อไป หรือทำโดยเร็วที่สุดหากท่านอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

๔. เงื่อนไขและเอกสาร - หลักฐานที่แสดงว่าท่านมีสัญชาติไทย เช่น บัตรประชาชน หรือสำเนา สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่หาย ฯลฯ ใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางหาย รูปถ่ายหน้าตรง ๓ ใบ (ขนาดสูง ๒ นิ้ว กว้าง ๑.๕ นิ้ว) หลักฐานความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี)


สทานทูตเอกอีครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว

01/04/2020

ประกาศด่วนที่สุดสำหรับคนไทยเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อกลับไทย

27/03/2020

ประกาศสถานทูตเอกอัครราชทู ณ กรุงซานติอาโก ที่ ๔/๒๕๖๓

21/03/2020

การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

18/03/2020

ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

28/02/2020

ประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

28/02/2020

Thailand's Statement on Situation in Iraq (แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก)

06/01/2020

Template

13/12/2019

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 www.asean2019.go.th

12/09/2019

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

09/09/2019

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12/07/2019

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

19/06/2019

สรุป มหรสพสมโภช

12/06/2019

Donation to Elderly Service

28/05/2019

THAI SELECT CERTIFICATION

18/05/2019

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร 4 พค 2562

08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

08/05/2019

H.E. Ms. Sarikan Pholmani visits El Salvador

24/04/2019

Press Release about Sri Lanka bombings

24/04/2019

Sustaining the Planet for our Future Generations

05/04/2019

ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Juan Carlos Varela Rodriguez

28/03/2019

ประกาศราคากลาง

16/03/2019

ELECTIONS 2019

13/03/2019

อย่าลืม ..... วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พวกเราคนไทยมีนัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเล

07/03/2019

“เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

07/03/2019

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

28/02/2019

Note

20/02/2019

อย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

14/02/2019

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงกันสาดพร้อมโครงสร้าง อาคารทำเนียบ ออท.

12/02/2019

สารจากเอกอัครราชทูต

30/01/2019

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

28/01/2019

Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

12/01/2019

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง

07/11/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

07/11/2018

การมอบตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ให้กับร้าน Thai House

07/11/2018

งาน FRUIT TRADE 2018

07/11/2018

Language