สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน


RTECHILE

28/02/2019

Image
กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

วันนี้(11 มกราคม 2562) เวลา 10.00 . ...อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ร่วมแถลงข่าวการบริการรับรองเอกสารราชการ2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชนณห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

 

ด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่และเป็นเอกสารที่ประชาชนใช้นำไปขอรับบริการนิติกรณ์ประเภทคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับกรมการกงสุลมากที่สุดเพื่อใช้ติดต่อทำธุรกรรมในต่างประเทศหรือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆอาทิเช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทำงานในต่างประเทศ การสมรส/หย่า ในต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ2 ภาษา สำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันจึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกรมการกงสุล สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงาน ...ในการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้ประชาชนนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล และสำนักงานสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสารลดขั้นตอน และกระบวนการรับรองเอกสาร(ไม่ต้องรับรองการแปล)และเอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับ

ปัจจุบันกรมการปกครองเปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษผ่านระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษจำนวน 12 ประเภทเอกสาร ได้แก่ รายการทะเบียนคนเกิด, รายการทะเบียนคนตาย, รายการทะเบียนบ้าน, รายการรับรองการเกิด, รายการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน,รายการทะเบียนสมรส, รายการทะเบียนหย่า, รายการทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว,รายการทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว,รายการทะเบียนการตั้งชื่อสกุล,รายการทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และรายการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลซึ่งให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2562 “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแลตามบทบาทภารกิจในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) เพียงใบเดียวติดต่อขอรับบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษได้ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เมืองพัทยา และสำนักงานเทศบาลที่มีบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการปกครอง โทร. 1548 กรมการกงสุล โทร. 0-2572-8442


ประกาศด่วนที่สุดสำหรับคนไทยเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อกลับไทย

27/03/2020

ประกาศสทานทูตเอกอัครราชทู ณ กรุงซานติอาโก ที่ ๔/๒๕๖๓

21/03/2020

การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

18/03/2020

ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

28/02/2020

ประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

28/02/2020

Thailand's Statement on Situation in Iraq (แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก)

06/01/2020

Template

13/12/2019

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 www.asean2019.go.th

12/09/2019

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

09/09/2019

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12/07/2019

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

19/06/2019

สรุป มหรสพสมโภช

12/06/2019

Donation to Elderly Service

28/05/2019

THAI SELECT CERTIFICATION

18/05/2019

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร 4 พค 2562

08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

08/05/2019

H.E. Ms. Sarikan Pholmani visits El Salvador

24/04/2019

Press Release about Sri Lanka bombings

24/04/2019

Sustaining the Planet for our Future Generations

05/04/2019

ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Juan Carlos Varela Rodriguez

28/03/2019

ประกาศราคากลาง

16/03/2019

ELECTIONS 2019

13/03/2019

อย่าลืม ..... วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พวกเราคนไทยมีนัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเล

07/03/2019

“เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

07/03/2019

Note

20/02/2019

อย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

14/02/2019

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงกันสาดพร้อมโครงสร้าง อาคารทำเนียบ ออท.

12/02/2019

สารจากเอกอัครราชทูต

30/01/2019

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

28/01/2019

Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

12/01/2019

Travel Safety Tips

19/12/2018

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง

07/11/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

07/11/2018

การมอบตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ให้กับร้าน Thai House

07/11/2018

งาน FRUIT TRADE 2018

07/11/2018

Language