สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***


RTECHILE

09/09/2019

Image
***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

***คำเตือนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***
🚨เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องโปรดสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งสายใน booking reference เดียวกัน
🚨หากจำเป็นต้องสำรองบัตรแบบแยกส่วนควรดำเนินการขอวีซ่าในประเทศที่จะไปแวะเปลี่ยนเครื่องล่วงหน้าเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น


Coronavirus

06/02/2020

Template

04/10/2019

Visit to El Salvador

24/04/2019

Template

19/12/2018

Language