สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 www.asean2019.go.th


RTECHILE

12/09/2019

Image
ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ นั้น

 

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนดังนี้

 

1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้นมิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนได้แก่ (1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2×2 นิ้ว) 1 ใบ (2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง(สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัดและ (4) รายการอุปกรณ์สื่อ(หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562

 

2. สื่อมวลชนต่างประเทศที่พำนักอยู่ในต่างประเทศจะต้องดำเนินการขอรับการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางมาในประเทศไทยโดยสามารถนำข้อความตอบรับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์แล้ว (อีเมล์)เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจลงตรา

 

3. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.asean2019.go.th

 

4. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

 

กองการสื่อมวลชนกรมสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 22025, 22021

โทรสาร 02 643 5102

อีเมล์ media.mfa@asean2019.go.th


ประกาศด่วนที่สุดสำหรับคนไทยเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อกลับไทย

27/03/2020

ประกาศสทานทูตเอกอัครราชทู ณ กรุงซานติอาโก ที่ ๔/๒๕๖๓

21/03/2020

การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

18/03/2020

ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

28/02/2020

ประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

28/02/2020

Thailand's Statement on Situation in Iraq (แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก)

06/01/2020

Template

13/12/2019

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

09/09/2019

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12/07/2019

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

19/06/2019

สรุป มหรสพสมโภช

12/06/2019

Donation to Elderly Service

28/05/2019

THAI SELECT CERTIFICATION

18/05/2019

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร 4 พค 2562

08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

08/05/2019

H.E. Ms. Sarikan Pholmani visits El Salvador

24/04/2019

Press Release about Sri Lanka bombings

24/04/2019

Sustaining the Planet for our Future Generations

05/04/2019

ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Juan Carlos Varela Rodriguez

28/03/2019

ประกาศราคากลาง

16/03/2019

ELECTIONS 2019

13/03/2019

อย่าลืม ..... วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พวกเราคนไทยมีนัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเล

07/03/2019

“เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

07/03/2019

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

28/02/2019

Note

20/02/2019

อย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

14/02/2019

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงกันสาดพร้อมโครงสร้าง อาคารทำเนียบ ออท.

12/02/2019

สารจากเอกอัครราชทูต

30/01/2019

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

28/01/2019

Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

12/01/2019

Travel Safety Tips

19/12/2018

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง

07/11/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

07/11/2018

การมอบตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ให้กับร้าน Thai House

07/11/2018

งาน FRUIT TRADE 2018

07/11/2018

Language