สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย

รายชื่อข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

1. H.E. Mrs. Sarikan Pholmani AMBASSADOR
นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต
2. Ms. Nilobol Pimdee COUNSELLOR
นางสาวนิโลบล พิมพ์ดี ที่ปรึกษา
3. Ms. Duangpon Darongsuwan SECOND SECRETARY
นางสาวดวงพร ดรงค์สุวรรณ เลขานุการโท
4. Mrs. Wanida Kalimuthoo ATTACHE (ADMINISTRATIVE)
นางวนิดา กาลีมูตู ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงซันติอาโก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

  MS. Chulalak Khemthong MINISTER COUNSELLOR
นางสาวจุฬาลักษณ์ เข็มทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา
Language