สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

สารจากเอกอัครราชทูต
พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
 
 

        เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ ดิฉัน ในนามของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ทุกคน ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่มายังพี่น้องชาวไทยในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ทุก ๆ ท่าน พร้อมครอบครัว  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของท่านทั้งหลาย โปรดอภิบาล และดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยและครอบครัว แคล้วคลาดจากภยันตราย และประสบแต่ สิ่งอันพึงปรารถนาอันเป็นสิริมงคลทุกประการ

          ในปี ๒๕๖๑ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น ดิฉันได้มีโอกาสได้พบปะและแนะนำตัวในฐานะเอกอัครราชทูตใหม่กับพี่น้องชาวไทยเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน หลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน จากนั้น 

ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ  ก็ได้ริเริ่มกิจกรรมที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในต่างแดนของพี่น้องชาวไทยในชิลี ได้แก่ (๑) กิจกรรมการนั่งบำเพ็ญกุศลนั่งวิปัสสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนไทยในต่างแดน โดยนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดนวมินราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสมาที่ชิลีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม  นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว  (๒) ในต้นเดือนกันยายน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มากประสบการณ์และคุณวุฒิ มาสอนการประกอบอาหารไทยให้พี่น้องคนไทยในชิลีที่ทำกิจการร้านอาหารไทย และแม่บ้านที่สนใจ ได้เรียนรู้เมนูใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูอาหารในร้านอาหารไทยในชิลี และเพื่อเป็นอาชีพเสริม ซึ่งได้รับความสนใจมากทีเดียว และอยากให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอีกในอนาคต  (๓) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พวกเราได้มาชุมนุม สังสรรค์เนื่องในวันเทศกาลลอยกระทง ซึ่งถือเป็นภาพกิจกรรมที่งดงาม เพราะถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่มีมาหลายร้อยปีให้คงอยู่ต่อไปไม่ว่าคนไทยจะอยู่ที่ใดในโลก  (๔) ล่าสุด ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม   สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนาฏศิลป์จากอ่างทอง จำนวน ๑๓ คน มาแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งในกรุงซันติอาโก  เมือง Rancaqua และเมือง San Antonio ซึ่งพี่น้องชาวไทยและชาวชิลีได้ให้ความสนใจเข้าชมกันจำนวนหลายร้อยคน นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทุกคน ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ นี้ ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อกิจกรรมดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ พี่น้องชาวไทยในชิลี และในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ และหวังว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รับความร่วมมืออันดียิ่ง  จากพี่น้องชาวไทยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังเช่นที่ผ่านมา  

          สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ ข่าวดีรับปีใหม่ ข่าวแรกที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะทราบแล้ว คือ กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือในหลวงรัชกาล  ที่ ๑๐ โดยตามประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีฯ ในช่วงวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นับเป็นช่วงมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  ต่างปิติยินดีที่ได้ทราบข่าว  ข่าวสำคัญอีกประการที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยทุกคน คือ การเลือกตั้งทั่วไป ที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ (โดยยังรอการประกาศวันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 
ซึ่งหากเป็นไปตามกำหนดวันที่คาดไว้ คือ ๒๔ กุมภาพันธ์ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือการลงคะแนนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องชาวไทยในต่างแดน จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้  จึงขอเรียนเชิญให้พี่น้องชาวไทยทุกคนในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์  โปรดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของท่านในการลงคะแนน  ซึ่งจะเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยขอให้กรุณาติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สถานที่ วันและเวลาได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembchile.org) และเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy in Santiago, Chile  อย่างใกล้ชิดต่อไป

พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
          สถานเอกอัครราชทูตฯ ห่วงใยในความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตในประเทศชิลีด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งของท่านและครอบครัว  จึงขอถือโอกาสนี้ย้ำว่า ปัจจุบันรัฐบาลชิลีได้เปลี่ยนกฏระเบียบในการเข้าเมืองใหม่  โดยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ต้องการมาท่องเที่ยว ยังสามารถเดินทางเข้าชิลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้เป็นเวลา ๙๐ วัน อย่างไรก็ดี สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อมาทำงานในประเทศชิลี จะต้องยื่นขอวีซ่าประเภททำงาน ตั้งแต่ต้นทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย หรือในประเทศที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่  โดยท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าหลังจากเดินทางมาถึงแล้วได้ ดังนั้น  เพื่อป้องกันปัญหาในการพักอาศัยในประเทศชิลี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา) อย่างเคร่งครัด และโดยที่ชิลีตั้งอยู่ในเขตวงแหวนไฟของโลก มีแผ่นดินไหวบ่อย เพื่อความไม่ประมาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินจากเหตุแผ่นดินไหว ได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembchile.org)  หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับคนไทยในชิลี” และติดตามข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ จากหน่วยงานของชิลี (ONEMI) ได้อีกทางหนึ่ง 
        ดิฉัน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนยินดีและพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ และให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ต้องการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยท่านสามารถติดต่อกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข +๕๖๒ ๒๗๑๗ ๓๙๕๙ ระหว่างเวลาราชการ (โปรดดูตารางวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับ สอท.) หรือ Hot Line หมายเลข  +๕๖๙ ๘๗๓๕ ๔๐๐๒ ในกรณีฉุกเฉิน หรือผ่านอินบอกซ์ของเฟสบุ๊ค หรือ Whatsapp ของฝ่ายกงสุลได้ตลอดเวลา 
  ท้ายสุดนี้ ขออัญเชิญพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก  ได้ประทานแก่ปวงชนชาวไทยมายังพี่น้องชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้รับทราบ เพื่อความสิริมงคลโดยทั่วกัน

                                                                                            ศริกานต์ พลมณี
                                                                            เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
Language