สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ประกาศปิดสถานเอกอัครราชทูตฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
Language