สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญชาวไทยและครอบครัวร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Language