สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสมรสการชาวต่างชาติ
คำถาม
มีแฟนเป็นคนชิลี ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยด้วยกัน และจะย้ายไปอยู่ที่ชิลีในอนาคต อยากจะจดทะเบียนสมรสกับแฟนค่ะ มีคำแนะนำอะไรบ้างคะ
คำตอบ
ก่อนอื่น ต้องปรึกษากับแฟนและตัดสินใจก่อนครับว่าจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศใด และจะจดที่ใด หากจดทะเบียนตามกฎหมายต่างชาติแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยอีกครับ แต่ หากคู่สมรสจะพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือตัวคุณจะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ตามคู่สมรส หรือมีบุตรด้วยกัน และจะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย ก็จำเป็นต้องไปจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทยด้วยครับ คือเป็นการแจ้งให้ทางการไทยทราบว่าได้สมรสกับคนต่างชาติตามกฎหมายของต่างชาติแล้ว ในกรณีที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในประเทศไทย ก็ขอให้สอบถามจากสำนักงานเขต/อำเภอที่ประสงค์จะไปจดทะเบียนสมรสเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารและขั้นตอนนะครับ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ครับ อย่าง ไรก็ตาม เอกสารอย่างหนึ่งที่ต้องใช้แน่ๆ คือหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตของประเทศของแฟนคุณที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่รับรองว่าแฟนคุณมีคุณสมบัติที่จะสมรสกับคนไทย หรือเรียกในภาษาง่ายๆ ก็คือหนังสือรับรองความเป็นโสดครับ โดยจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย และรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลก่อนด้วย หากจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในชิลีก็สามารถทำได้ที่สถานทูตไทยครับ โดยสถานทูตต้องตรวจสอบก่อนด้วยว่าคนไทยที่จะจดทะเบียนสมรสนั้นเคยจดทะเบียน สมรสมาแล้วหรือไม่ ในขณะที่คนชิลีที่จะจดทะเบียนสมรสด้วยนั้นก็ต้องมีหนังสือรับรองจากทางการ ชิลีที่ระบุว่ามีคุณสมบัติที่จะสมรสกับคนไทยด้วยครับ

คำถาม
แล้วสำหรับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายชิลีล่ะคะ
คำตอบ
หากจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายชิลีในประเทศไทย ก็ขอให้สอบถามสถานทูตชิลีในเมืองไทยนะครับว่าทำได้หรือไม่และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ส่วน ในกรณีที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายชิลีในชิลีนั้น สถานทูตทราบว่าค่อนข้างง่ายครับ คือทางการชิลีขอเพียงว่าคนต่างชาตินั้นๆ ต้องมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าอยู่ในชิลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้น ขอให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานเขต (Servicio de Registro Civil e Identificacion) ในเขตที่คุณหรือแฟนคุณพำนักอยู่ครับ

คำถาม
การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศใดมีผลแตกต่างกันตรงไหนคะ
คำตอบ
ประเด็นสำคัญที่น่าจะใช้ประกอบการพิจารณาคือ จะพำนักอยู่ในประเทศใดเป็นส่วนใหญ่ครับ เช่น หากจะพำนักอยู่ในเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่ การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยย่อมมีเอกสารของทางการไทยที่ช่วยสนับสนุน เรื่องการขอวีซ่าและการยื่นคำร้องขอพำนักอยู่ในเมืองไทยของแฟนคุณได้ดีกว่า เอกสารของต่างชาติ สามารถใช้ เอกสารการจดทะเบียนสมรสของต่างชาติก็ได้ครับ แต่การยื่นเอกสารของต่างชาติให้ทางการไทย เช่น ตม. พิจารณาก็จำเป็นต้องมีการแปลและรับรองมาจากประเทศที่ออกเอกสารนั้นๆ ก่อน รายละเอียดของกระบวนการในการแปลและรับรองเอกสารดูได้ในหัวข้อการรับรองเอกสารครับ ในขณะเดียวกัน หากจะพำนักอยู่ในต่างประเทศมากกว่าประเทศไทย การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศที่จะไปอยู่ ก็ย่อมมีเอกสารที่สนับสนุนคำร้องสำหรับวีซ่าหรือการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ นั้นๆ ได้ดีกว่า และก็ไม่แน่ด้วยว่าประเทศนั้นๆ จะยอมรับทะเบียนสมรสตามกฎมายไทยประกอบคำร้องหรือไม่ หากยอมรับ ก็ต้องมีการแปลและรับรองเอกสารก่อนด้วยครับ

คำถาม
หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของต่างชาติ จะสามารถจดทะเบียนหย่าที่สถานทูตไทยได้ไหมคะ?
คำตอบ
ไม่ได้ครับ เมื่อจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศใดแล้ว หากประสงค์จะหย่า ก็ต้องจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายของประเทศนั้นครับ แต่หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในประเทศไทย ก็สามารถจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานทูตไทยในประเทศไหนๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายชิลีนั้น การจดทะเบียนสมรสค่อนข้างทำได้ง่าย แต่การจดทะเบียนหย่าไม่ง่ายครับ กฎหมาย ของชิลีเพิ่งจะเปิดโอกาสให้ให้จดทะเบียนหย่าได้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง และกระบวนการก็ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้เวลานานหลายปี โดยต้องให้ศาลมีคำสั่งให้หย่าได้

คำถาม
หากจะไปอยู่ชิลีกับแฟนชาวชิลีโดยยังไม่ได้แต่งงานจะขอวีซ่าประเภทใด อย่างไรคะ
คำตอบ
ผู้ ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปชิลีโดยไม่ต้องใช้วีซ่าครับ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน หากจะอยู่นานกว่านั้น ก็ต้องขอวีซ่าเพื่อขยายเวลาพำนักในชิลีจาก ตม. ชิลี (Departamento de Extranjer?a y Migraci?n) โดย หากคุณได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายชิลีกับแฟนคุณแล้วในช่วงเวลา 90 วันแรก ก็สามารถใช้ทะเบียนสมรสชิลีเป็นเอกสารประกอบในการขอวีซ่าเพื่อขออยู่ในชิลี ระยะยาวในฐานะคู่สมรสของคนชิลี แต่ หากยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ก็ต้องขอวีซ่าเป็นประเภทอื่น เช่น เพื่อการทำงาน เพื่อการศึกษา เพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางออกจากชิลีไปแล้วเดินทางกลับเข้ามาใหม่ครับ

คำถาม
ผมแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสกับคนชิลีครับ จะพาภรรยาไปเมืองไทย ภรรยาผมต้องขอวีซ่าไหมครับ
คำตอบ
คนชิลีสามารถเดินทางไปเมืองไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่าค่ะหากจะอยู่ไม่เกิน 90 วัน แต่ขออยู่ต่อเกินกว่านั้นไม่ได้นะคะ หากเป็นกรณีที่เดินทางไปโดยไม่มีวีซ่า หากจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อไปอยู่อาศัยระยะยาวในประเทศไทย ให้ติดต่อขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนค่ะ

คำถาม
ดิฉัน จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายชิลีกับคนอเมริกันค่ะ ตอนนี้สามีทำงานอยู่ที่ชิลีแต่กำลังวางแผนจะไปอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันอย่าง ถาวร จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ
สามีคุณจำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ในฐานะคู่สมรสของคนไทยจากสถานทูตไทยก่อนไปครับ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ Non-Immigrant Visa นั้น เจ้าหน้าที่ ตม. จะอนุญาตให้อยู่ได้ในเบื้องต้นก่อนเป็นเวลา 90 วัน และก่อนที่จะครบกำหนด 90 วัน สามีคุณจะต้องยื่นคำร้องขออยู่ต่อกับ ตม. ซึ่งจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยเอกสารสำคัญที่ต้องแสดงก็คือทะเบียนสมรสที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคู่สมรสของคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นทะเบียนสมรสของต่างชาติ เช่น ของชิลีในกรณีของคุณก็จำเป็นต้องมีการแปลและรับรองเอกสารก่อนครับ ควรจะดำเนินการไว้เลยก่อนที่จะเดินทางไปเมืองไทย รายละเอียดของกระบวนการในการแปลและรับรองเอกสารดูได้ในหัวข้อการรับรองเอกสารครับ นอก จากนี้ ระเบียบของ ตม. ระบุด้วยว่ากรณีคนต่างชาติที่สมรสกับหญิงไทยที่ต้องการจะอยู่ต่อในเมืองไทย จะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 40,000.- บาท หรือเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยที่มีเงินคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง 2 เดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท ครับ

คำถาม
ดิฉันมีลูกกับคนชิลี ลูกเกิดในชิลีค่ะ ลูกดิฉันมีสิทธิได้สัญชาติไทยไหมคะ
คำตอบ
เด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นคนไทย มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดที่ใด และไม่ว่าบิดากับมารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ครับ แต่ หากบิดาเป็นคนไทย มารดาเป็นคนต่างชาติ โดยบิดากับมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและเด็กเกิดในต่างประเทศ กรณีนี้เด็กไม่มีสิทธิได้สัญชาติไทยครับ

คำถาม
ทำอย่างไรลูกดิฉันถึงจะถือว่าได้สัญชาติไทยคะ
คำตอบ
ต้องแจ้งเกิดให้ลูกที่สถานทูตไทยครับ สูติบัตรหรือใบเกิดที่สถานทูตไทยออกให้จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าลูกของคุณมีสัญชาติไทย เอกสาร ที่ต้องใช้คือ หลักฐานการเกิดที่ทางการชิลีออกให้ หลักฐานการเกิดที่โรงพยาบาลออกให้ บัตรประจำตัวประชาชนไทยและ/หรือหนังสือเดินทางไทยของคุณ บัตรประจำตัวชิลีและ/หรือหนังสือเดินทางชิลีของบิดาของเด็ก ทะเบียนสมรสของคุณกับบิดาของเด็ก (หากมี) ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมครับหากเอกสารครบถ้วน ก็ใช้เวลา 1 - 2 วันทำการ บิดาของเด็กไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัวด้วย เมื่อ ได้สูติบัตรไทยแล้ว ลูกของคุณก็มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางไทยกับสถานทูตไทยด้วย ครับ แต่ในกรณีของการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ทั้งบิดาและมารดาของเด็กจะต้องมาแสดงตัวพร้อมหลักฐาน เพื่อลงนามในคำร้องทั้งคู่ครับ ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางหากมายื่นที่สถานทูตไทยที่ชิลีคือ 18,000.- เปโซครับ ทั้งนี้ คำร้องจะถูกส่งไปผลิตเล่มหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย จึงจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์

คำถาม
เพื่อนผมเป็นคนไทยอยู่ที่ชิลีนี่แหละครับ เขาจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงโคลอมเบีย มีลูกด้วยกันสองคน เขาฝากมาถามว่าลูกเขาไม่ได้เกิดที่ชิลี จะขอมาแจ้งเกิดให้ลูกที่สถานทูตไทยที่ชิลีได้ไหมครับ
คำตอบ
ต้อง ไปขอที่สถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศที่เด็กเกิด หรือในกรณีที่เป็นประเทศซึ่งไม่มีสถานทูตไทยตั้งอยู่ ก็ต้องเป็นสถานทูตไทยที่มีเขตอาณาดูแลประเทศที่เด็กเกิดค่ะ เช่นหากเด็กเกิดที่โคลอมเบียซึ่งไม่มีสถานทูตไทยตั้งอยู่ ก็ต้องไปขอแจ้งเกิดกับสถานทูตไทยที่กรุงลิมาซึ่งมีเขตอาณาดูแลโคลอมเบียค่ะ อีก ทางหนึ่งก็คือหากกลับไปประเทศไทย ก็สามารถไปยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดให้ลูกที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลได้ค่ะ ซึ่งกรมการกงสุลจะส่งคำร้องต่อไปให้สถานทูตไทยที่กรุงลิมาออกสูติบัตรให้ แต่เพื่อนคุณก็ต้องมีเอกสารของทางการโคลอมเบียเกี่ยวกับการเกิดของลูกที่ครบถ้วนนะคะ และกรณีอย่างนี้ก็จำเป็นต้องมีการรับรองเอกสารมาจากโคลอมเบียด้วยค่ะ มิฉะนั้น กรมการกงสุลหรือสถานทูตไทยที่กรุงลิมาก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ ใน กรณีของการขอหนังสือเดินทาง สามารถไปยื่นคำร้องขอที่สถานทูตไทยแห่งใดก็ได้นะครับ ไม่มีข้อจำกัดขอเพียงว่ามีสูติบัตรไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย หมดอายุแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ

คำถาม
หากผมจะขอให้สถานทูตไทยออกหนังสือรับรองผมว่าเป็นโสดเพื่อนำไปใช้แต่งงานกับคนต่างชาติ จะทำได้ไหมครับ
คำตอบ
ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ของกระทรวงมหาดไทยที่มอบอำนาจให้สถานทูตไทยออกหนังสือรับรองลักษณะนี้ได้ค่ะ

คำถาม
นามสกุลของลูกดิฉันในใบเกิดชิลีมีสองนามสกุล คือนามสกุลของพ่อ ตามด้วยนามสกุลของแม่ ในสูติบัตรไทยจะเป็นเหมือนกันไหมคะ
คำตอบ
ไม่เหมือนกันครับ ตามกฎหมายไทยนั้นมีนามสกุลได้นามสกุลเดียว หากบิดากับมารดาจดทะเบียนสมรสกัน ก็ต้องใช้นามสกุลของบิดาเป็นนามสกุลของเด็ก แต่สามารถใช้นามสกุลของมารดาเป็นชื่อรอง (middle name) ของเด็กได้ครับ

คำถาม
ดิฉันมีลูกชายที่เกิดในต่างประเทศ ลูกมีสัญชาติของต่างประเทศตามพ่อของเขาแล้ว อยากจะให้ลูกมีสัญชาติไทยด้วยเหมือนกัน แต่เกรงเรื่องการถูกเกณฑ์ทหารน่ะค่ะ
คำตอบ
คนที่มีสัญชาติไทยเพศชาย หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยแล้ว ก็จะมีชื่อขึ้นทะเบียนทหารครับ อย่าง ไรก็ตาม หากมีเหตุผลจำเป็นใดๆ ที่ไม่สามารถไปเกณฑ์ทหารตามหมายเรียกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ก็สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันกับกระทรวงกลาโหมครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องนี้สอบถามได้จากสถานทูตไทยครับ

คำถาม
หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติแล้ว จะซื้อที่ดินหรือคอนโดมิเนียมในเมืองไทยได้ไหมคะ
คำตอบ
ได้ ครับ หากการซื้อที่ดินหรือห้องชุดนั้นเป็นการจัดซื้อเพื่อให้เป็นสินส่วนตัวของตน เอง โดยคนไทยที่จะซื้อและคู่สมรสที่เป็นคนต่างชาติต้องมีหนังสือยืนยันต่อกรม ที่ดินว่าเงินที่นำมาซื้อนั้นเป็นสินส่วนตัวของคนไทย (ไม่ใช่สินสมรส) ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตามครับ

คำถาม
มีคำแนะนำอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสและไปอยู่กับแฟนต่างชาติในต่างประเทศ
คำตอบ
คนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทยครับ หากเป็นในลาตินอเมริกา ส่วนใหญ่จะใช้แต่ภาษาสเปน คนใช้ภาษาอังกฤษได้มีน้อย หากจะไปอยู่ที่ชิลีก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ภาษาสเปนครับ อย่างน้อยก็เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมบางอย่างของชิลีก็อาจไม่เหมือนในเมืองไทย อาหารการกินแบบเอเชียก็มี แต่น้อย คนชิลีส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับครอบครัว บางครอบครัวเมื่อแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วก็ต้องจัดเวลาให้ครอบครัวพบกับพ่อแม่ของตนเองเป็นประจำ เป็นต้น ชุมชนไทยในชิลีมีขนาดเล็กระยะทางจากเมืองไทยก็ไกลมาก ค่าตั๋วเครื่องบินก็แพง ดังนั้น จึงต้องทำใจก่อนครับว่าอาจไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยได้บ่อยๆ
Language