สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ลงทะเบียนคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในชิลี กรอกแบบฟอร์มข้อมูลคนไทยในชิลี เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีฉุกเฉิน และให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ในการนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลคนไทย PDF หรือ MS Word และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล (rte.santiago.consular@gmail.com) และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเดินทางออกจากประเทศชิลี โปรดแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

Language