สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

Consular Services fees
Passport 
- Official/Normal               $24.000 CLP
- Temporary                      $20.000 CLP
- Endorsement                  $  2.800 CLP

Thai ID Card
- New ID Card                   $  2.800 CLP   
(Expired, disrepair, loss)

Legalizations 
- Document legalizations      $15.000 CLP

Language