สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้อมูลทั่วไป ปานามา


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่แคบที่สุดของภูมิภาคอเมริกากลาง พื้นที่ทางทิศเหนือและใต้เป็นชายฝั่งทะเล

 • ทิศเหนือติดทะเลแคริบเบียน
 • ทิศใต้ติดมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ทิศตะวันออกติดประเทศโคลอมเบีย
 • ทิศตะวันตกติดประเทศคอสตาริกา

พื้นที่

75,517 ตารางกิโลเมตร (ส่วนใหญ่เป็นภูเขา)

ภาษาราชการ ภาษาสเปน
ภูมิอากาศ ร้อนชื้น
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21C - 36C
เดือนมกราคมเป็นเดือนที่อากาศเย็นที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20C - 34C
เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ฝนตกมากที่สุด
วันชาติ 3 พฤศจิกายน (ได้รับเอกราชจากโคลอมเบีย ปี ค.ศ. 1903)
เมืองหลวง กรุงปานามา ตั้งขึ้นโดยชาวสเปนชื่อ Pedro Arias Dávila เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1519
ประชากร ประมาณ 4.1 ล้านคน
ผู้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวสเปน ชนพื้นเมือง แอฟริกา เมซติโซ จีน และอินเดีย
ศาสนา ร้อยละ 85 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก และร้อยละ 15 นับถือนิกายโปรเตสแตนต์
สกุลเงิน บาลโบ (Balboa/PAB) 1 บาลโบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาต่างจากไทย ช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง (GMT -5)
ระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน เป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาลวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1972 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย Juan Carlos Varela Rodríguez เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ระบบศาล ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมสูงสุด โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี

ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (2561)

GDP 72.215 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP per capita 17,117 ดอลลาร์สหรัฐ
GDP growth ร้อยละ 4.3
GDP by sector ภาคบริการ ร้อยละ 82
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 15.7
ภาคการเกษตร ร้อยละ 2.4
อัตราเงินเฟ้อ 0.9
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 721 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเขต 1 และ 563 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเขต 2
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 5.9
หนี้สาธารณะ ร้อยละ 37.4
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองแดง ป่าไม้ กุ้ง ไม้มะฮอกกานี พลังงานน้ำ
สินค้าส่งออก ผลไม้ ถั่ว ปลา เหล็กและเศษเหล็ก ไม้
สินค้านำเข้า เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เวชภัณฑ์
ตลาดส่งออก สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ จีน คอสตาริกา อินเดีย เวียดนาม
ตลาดนำเข้า จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เม็กซิโก โคลอมเบีย
FDI 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้ารวมไทย-ปานามา 196.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยส่งออกไปปานามา 170.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยนำเข้าจากปานามา 25.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การลงทุนของไทยในปานามา นักลงทุนชาวไทยในปานามามีเพียงร้านอาหารไทยรายย่อย
จำนวนนักท่องเที่ยว ชาวปานามาไปไทยจำนวน 867 คน (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2561)
จุดแข็ง/ศักยภาพของปานามา
 • มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และการคลัง มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูง หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
 • มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ มีนโยบายต่างประเทศที่ให้ความสำคัญต่อเอเชีย
 • อยู่ในลำดับที่ 79 จาก 190 เขตเศรษฐกิจใน World Bank Ease of Doing Business 2018
 • อยู่ในลำดับที่ 64 จาก 140 เขตเศรษฐกิจใน Global Competitiveness Report 2018 ของ WEF
 • อยู่ลำดับที่ 70 ใน Global Innovation Index 2018
 • คลองปานามาเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกทำให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลกและของภูมิภาคลาตินอเมริกา (ร้อยละ 5 ของเรือบรรทุกสินค้าทั่วโลกผ่านคลองปานามา มีบริการรับจดทะเบียนเรือและบริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ทั่วโลก)
 • มีเขตปลอดภาษี Colon Free Zone ใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากฮ่องกง (มีบริษัทเปิดให้บริการกว่า 2,500 บริษัท ซึงมีมูลค่าการค้ากว่า 19.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร และการประกันภัยที่สำคัญของภูมิภาค (มีความโปร่งใส) และของโลกแห่งหนึ่ง
 • สนามบินนานาชาติ Tocumen ในกรุงปานามาเป็นศูนย์กลางการบินสำคัญของภูมิภาค
 • มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม


Language