สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้อมูลทั่วไป เอลซัลวาดอร์


สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์
(Republic of El Salvador)
  • เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 18 ของไทยในลาตินอเมริกา
  • เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุดและประชากรหนาแน่นที่สุดในอเมริกากลาง
  • รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ
  • มีความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ (US - CAFTA)
  • มีความตกลงการค้าเสรีกลุ่มอเมริกากลางกับชิลีในปี 2542 และกับปานามาในปี 2545
  • สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

พื้นที่

21,041 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ จ. กาญจนบุรี

ภาษาราชการ ภาษาสเปน
วันชาติ 15 ก.ย.
เมืองหลวง กรุงซันซัลวาดอร์
ประชากร 6.378 ล้านคน
ผู้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวสเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน อาหรับ และยูโกสลาเวีย
ศาสนา โรมันคาทอลิกร้อยละ 57
โปรเตสแตนท์ร้อยละ 21
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และโคลอน (Colón)
1 USD = 1 โคลอน
ประธานาธิบดี Mr. Salvador Sánchez Cerén* (ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2557)
รมว.กต. Mr. Carlos Alfredo Castaneda Magaña (ตั้งแต่ 30 ก.ค. 2561)

ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (2561)

GDP 24.81 พันล้าน USD*(ไทย 455 พันล้าน USD)
GDP per capita 3,888 USD (ไทย 6,730 USD)
GDP growth ร้อยละ 2.3* (ไทยร้อยละ 3.9)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.60* (ไทยร้อยละ 0.2)
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 301,000 เปโซชิลี หรือประมาณ 459.54 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 6.9
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ ปิโตรเลียม ทองคำ
อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม ปุ๋ย ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ โลหะเบา
สินค้าส่งออก กาแฟ น้ำตาล สิ่งทอ ทองคำ เอธานอล เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า
สินค้านำเข้า วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เชื้อเพิลง อาหาร ปิโตรเลียม ไฟฟ้า
ตลาดส่งออก สหรัฐฯ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว
ตลาดนำเข้า สหรัฐฯ กัวเตมาลา จีน เม็กซิโก ฮอนดูรัส
FDI 8,224 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้ารวมไทย-ชิลี 1,231.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย มูลค่า 41.73 ล้าน USD ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 3) ผลิตภัณฑ์ยาง 4) เตรื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ และ 5) เส้นใยประดิษฐ์
สินค้านำเข้าจากเอลซัลวาดอร์ มูลค่า 9.40 ล้าน USD ได้แก่ 1) สัตว์น้ำสด แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) กาแฟ ชา เครื่องเทศ และ 5) เคมีภัณฑ์
การลงทุนของไทยในชิลี นักลงทุนชาวไทยในชิลียังมีอยู่น้อยและเป็นรายเล็ก (ร้านอาหารไทย ร้านนวด/สปา ร้านขายเสื้อผ้าและของที่ระลึก)
ชาวเอลซัลวาดอร์เดินทางเข้าไทย 686 คน
สนง. เอลซัลวาดอร์ในไทย กรุงเทพฯ (สกม.) โดย สอท.เอลซัลวาดอร์ ณ กรุงนิวเดลี มีเขตอาณาครอบคลุมไทย
สนง. ไทยในเอลซัลวาดอร์ กรุงซันซัลวาดอร์ (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์) โดย สอท. ณ กรุงซันติอาโก มีเขตอาณาครอบคลุมเอลซัลวาดอร์
Language