สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ติดต่อเรา

Royal Thai Embassy in Santiago
- Website                               www.thaiembchile.org
- Email                                   rte.santiago@gmail.com
- Consular Affairs                  rte.santiago.consular@gmail.com
- Phone                                 +56227173959
- Fax                                      +56227173758

- Facebook                     
Royal Thai Embassy in Santiago , Chile

- Instagram  
https://www.instagram.com/embajada_tailandia_chile/

Language